Arbejdsgiverens pligter

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven, og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer.

 

Er der krav om at organisere arbejdsmiljøarbejdet, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at der udpeges en arbejdsleder, og at de ansatte kan afholde valg. I forhold til AMO har arbejdsgiveren følgende pligter:

  • at sikre, at AMO har det nødvendige grundlag for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende.
  • at sikre, at der er adgang til kontakt mellem de ansatte og arbejdsmiljørepræsentanten. De ansatte skal vide, hvem medlemmerne af AMO er, og have mulighed for let og regelmæssig kontakt med AMO inden for arbejdstiden, f.eks. personligt, pr. telefon eller via mail. Er repræsentanten eller de øvrige medlemmer ikke til stede, skal der være mulighed for, at den ansatte kan aftale et tidspunkt, hvor den ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med dem. Drøftelsen behøver ikke at ske samme dag, hvor den ansatte kontakter AMO, men bør dog kunne finde sted inden for et par dage.
  • at sikre, at medlemmerne af AMO har tilstrækkelig med tid til at besvare henvendelser og til selv at være opsøgende i forbindelse med kontrol af arbejdsmiljøforholdene og til at påvirke de ansattes adfærd ift. arbejdsmiljøet.
  • at give medlemmerne af AMO mulighed for at erhverve sig viden og uddannelse i forhold, der er relevante for, at de kan varetage deres funktion. Dette kan ske både gennem løbende at holde sig ajour med nye regler og vejledninger samt via den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
  • at sikre, at medlemmerne af AMO kan deltage i virksomhedens planlægning af arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område.
  • at sørge for, at samarbejdet mellem flere arbejdsmiljøgrupper bliver koordineret, men også mellem arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.
  • at informere AMO’s medlemmer om påbud mv., materialer og andre skriftlige oplysninger fra Arbejdstilsynet samt anden relevant information fra f.eks. branchearbejdsmiljørådene.
  • at høre AMO inden henvendelse til særligt sagkyndige, f.eks. en arbejdsmiljørådgiver, som skal hjælpe med at løse et arbejdsmiljøproblem. AMO skal også inddrages i selve samarbejdet med rådgiveren.

 

Se mere på at.dk:

Kap. 6, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.