Særlige aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

For at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet kan det aftales at opbygge AMO anderledes end hvad reglerne foreskriver. Det forudsætter at:

  • der er indgået en aftale mellem de pågældende lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil
  • der på de virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, foreligger en aftale mellem arbejdsgiveren, herunder eventuelle arbejdsledere og de ansatte i virksomheden eller de ansatte i en del af virksomheden.
     

Det er virksomheden selv, der udarbejder virksomhedsaftalen (pkt. 2), men der kan hentes hjælp hos organisationerne. Nogle organisationer har udarbejdet aftaler og retningslinjer for, hvordan en virksomhedsaftale bygges op.

 

Se mere på at.dk:

§20 i Kap. 4, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.