Virksomheder med sæsonarbejde

I sæsonbutikker skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation, når 10 eller flere ansatte er beskæftiget samtidig i mindst 3 ud af 12 sammenhængende måneder. Der behøver dog ikke at være tale om beskæftigelse i 3 måneder i træk. Der kan f.eks. være ansat 10 medarbejdere i maj og igen i august og september. Det afgørende er, at det er inden for samme år.

 

Sådan opgøres antallet af ansatte

Når antallet af ansatte skal gøres op, er det virksomhedens CVR-nummer, der er afgørende. Det vil sige, at alle afdelinger og filialer lægges sammen i optællingen.
 

Alle ansatte inklusiv elever og vikarer medregnes.
 

Følgende indgår ikke i opgørelsen:

  • Ansatte, der arbejder under 10 timer om ugen ved et gennemsnit målt over tre måneder
  • Virksomhedsleder/arbejdsgiver
  • Arbejdsledere
  • Familie, der hører til arbejdsgiverens husstand, hvis de er de eneste ansatte i virksomheden


 

Se mere på at.dk:

§ 8 i Kap. 4, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.