Sammensætning af arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsleder kan i modsætning til en arbejdsmiljørepræsentant være medlem af flere arbejdsmiljøgrupper, men arbejdslederen skal have kendskab til virksomhedens/områdets produktion og ydelser.

 

En af de vigtigste forudsætninger for, at samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet kommer til at fungere er, at man finder en model, som både medarbejdere og ledelse er enige om. Arbejdsgiveren bør derfor tilstræbe enighed med medarbejderne om, hvordan AMO skal organiseres.

 

Sådan fastsætter I størrelsen på AMO

AMO skal have en størrelse, så den kan udføre sine opgaver tilfredsstillende. Det vil sige, der både skal være mulighed for at løse de løbende praktiske arbejdsopgaver og de mere overordnede opgaver, samt udføre det opsøgende arbejde og vedligeholde kontakten til de ansatte, ledelsen og øvrige medlemmerne af AMO.

 

Derudover skal de ansatte have let ved at kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter inden for de ansattes arbejdstid. Det kan enten være ved personlig kontakt, pr. mail eller telefon.

 

Størrelsen og organiseringen af AMO fastsættes ud fra et såkaldt nærhedsprincip.

 

Følgende forhold bør indgå i overvejelserne ved sammensætning af AMO:

 1. virksomhedens ledelsesstruktur,
 2. virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed,
 3. virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer,
 4. arbejdets organisering,
 5. andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne.
   

Ad 1. Virksomhedens ledelsesstruktur

Opbygningen af AMO kan tilpasses virksomhedens ledelsesstruktur. Hvis der f.eks. er tale om en opdeling af flere butikker i distrikter, kan AMO afspejle dette. Der skal nøje overvejes, hvordan AMO sikres tilstrækkelig mulighed for at udfører sine opgaver.

Har virksomheden eksempelvis en særlig tilknyttet arbejdsmiljø/HR funktion, eller andre specialister, kan de servicere arbejdsmiljøgrupperne, så de mere strategiske opgaver ligger centralt, men de kan ikke erstatte den medarbejderrepræsentation, som arbejdsmiljørepræsentanten står for.

 

Ad 2. Virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed.

Identiske arbejdsfunktioner, hvor arbejdsområderne ligger tæt på hinanden, kan, alt efter hvor mange ansatte der er i de forskellige arbejdsområder, dækkes af den samme arbejdsmiljøgruppe.

En større butik med mange ansatte kræver et større overblik og indsigt i, hvordan arbejdet udføres og i arbejdsmiljøforholdene. Derfor bør man her overveje, om der skal være flere arbejdsmiljøgrupper, der dækker de forskellige arealer/ afdelinger. Hvis butikken er spredt over et større areal og på flere etager, bør det også indgå i overvejelserne.

Hvis der er tale om geografisk adskilte butikker/afdelinger, skal det overvejes, hvordan AMO sikres tilstrækkelig mulighed for at udføre sine opgaver samt foretage det opsøgende arbejde på disse steder, samt at de ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter og hvordan.

 

Ad. 3 Virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer

Det skal overvejes, hvad arbejdsmiljøforholdene skaber af konkrete opgaver for AMO, og hvor mange ressourcer det kræver af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere at udføre det forebyggende arbejde og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. F.eks.:

 • imødegå risici ved arbejde med maskiner og knive, i f.eks. slagter, delikatesse, på lageret og ifm. affaldshåndteringen
 • imødegå risici ved brug af tekniske hjælpemidler, som f.eks. transportudstyr og stiger på lager og ifm. vareopfyldning
 • reducere tunge og gentagne løft i varemodtagelsen, på lageret samt ved vareopfyldning.
 • imødegå røveri risiko ved arbejde i kasselinjerne.
 • imødegå risici ved arbejde med produkter, der indeholder farlige stoffer og materialer, eller som kan give allergi og luftvejsgener, f.eks. blomsterafdeling, parfumeafdeling, dekorationsafdeling eller i bageri.

 

En større forskellighed i arbejdsmiljøforholdene og omfanget heraf kræver større kendskab til arbejdsopgaverne, arbejdsmiljøfaglig indsigt og ressourcer. Derfor bør dette indgå i overvejelserne omkring antallet af arbejdsmiljøgrupper.

 

Ad. 4. Arbejdets organisering

Hvis der arbejdes på forskellige tidspunkter af døgnet, skal det overvejes, hvordan de ansatte er sikret nem kontakt til deres arbejdsmiljørepræsentant eller andre medlemmer af AMO, selvom der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant til stede, når man er på arbejdet. Kontakten kan ske personligt, via mail eller pr. telefon.

 

Ad. 5 Andre hensyn som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i AMO

I virksomheder med mange unge og nyansatte kan behovet for instruktion, oplæring og tilsyn også påvirke opgavernes omfang. Såfremt instruktion mv. varetages i regi af AMO bør der også tages højde for dette i overvejelserne omkring størrelsen af AMO.

 

Se mere på at.dk:
§16 i Kap. 3, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

 

Eksempler – hvad skal overvejes, når der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation?

 

Hent tabel (PDF)

 

10 – 34 ansatte, den selvstændige købmand

35 ansatte og derover, den store varehuskæde.

Ledelsesstruktur

 • Arbejdsgiveren (købmanden) er selv til stede i det daglige og står for driften.
 • Varehusene er opdelt i 6 distrikter, der ledes af distriktschefer
 • Centralt har varehuset et hovedkontor, hvor der er tilknyttet en HR-/arbejdsmiljøfunktion
 • Der arbejdes i høj grad konceptbaseret

Øvrig struktur, fx

 • Geografi
 • Enheders størrelse
 • Butikken ligger på én adresse
 • Butikken har en Souschef og 2 områdeledere samt 25 ansatte ekspedienter (kasse og butik)
 • Varehusene er jævnt fordelt i landet med en lidt større koncentration i hovedstadsområdet
 • 50 varehuse med 100 ansatte i hver
 • I hvert varehus er der 10 unge under 18 år ansat, der alle arbejder under 10 timer om ugen

Organisering

Butikken har åben på hverdage fra kl. 9 – 19 og weekend 9 – 16, og personalet har skiftede vagter.

Varehusene har åben på hverdage fra 9 – 21 og weekend fra 9 – 16. Nogle ansatte har faste vagter andre skiftede.

Arbejdsmiljøforhold

 • Arbejdets art
 • Farlighed
 • Risici
 • Positive arbejdsmiljøfaktorer.

 

Der arbejdes med/ved:

 • Transport og opfyldning af varer herunder brug af tekniske hjælpemidler – fx palleløfter o.l.
 • Lagerarbejde
 • Prismærkning
 • Ekspedition ved udgangskassen og disken
 • Sortering af returflasker
 • Arbejde med fødevarer i supermarkeders specialvareafdelinger
 • Arbejde i køle/fryserum.

 

 

 

 

Der arbejdes med/ved:

 • Transport og opfyldning af varer herunder brug af tekniske hjælpemidler – fx palleløfter o.l.
 • Lagerarbejde
 • Prismærkning
 • Ekspedition ved udgangskassen og disken
 • Sortering af returflasker
 • Arbejde i køle/fryserum.

 

Der er endvidere arbejde med fødevarer i supermarkeders specialvareafdelinger i eget:

 • Bageri og brødudsalg
 • Slagterafdeling og delikatesse
Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.