Virksomheder med 10-34 ansatte

Hvis I er 10 - 34 ansatte, skal I etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Som udgangspunkt består den af mindst tre personer: en udpeget arbejdsleder, en valgt arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.
 

Hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne tilfredsstillende, skal der være flere arbejdsmiljøgrupper. Hver arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant
 

Er der ingen arbejdsleder i virksomheden, træder arbejdsgiveren ind i dennes funktion. Formanden skal kunne handle og træffe beslutning på arbejdsgiverens vegne.
 

Hvor mange arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter der reelt er behov for, tager I stilling til ud fra et nærhedsprincip.
 

Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de overordnede strategiske opgaver og det daglige praktiske arbejdsmiljøarbejde. I praksis er det arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne, der varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde. Formanden i AMO er som oftest kun involveret i det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

 

Sådan opgøres antallet af ansatte

Når antallet af ansatte skal gøres op, er det virksomhedens CVR-nummer, der er afgørende. Det vil sige, at alle afdelinger og filialer lægges sammen i optællingen.
 

Alle ansatte inklusiv elever og vikarer medregnes.
 

Følgende indgår ikke i opgørelsen:

  • Ansatte, der arbejder under 10 timer om ugen ved et gennemsnit målt over tre måneder
  • Virksomhedsleder/arbejdsgiver
  • Arbejdsledere
  • Familie, der hører til arbejdsgiverens husstand, hvis de er de eneste ansatte i virksomheden

 

Se mere på at.dk:

§ 6, 10 og 16 i Kap. 3, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed nr. 1181 af 15. oktober 2010

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.