Virksomheder med 35 ansatte eller derover

Hvis I er 35 eller flere ansatte, skal I etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

 

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper afgøres ud fra et nærhedsprincip.
 

Et arbejdsmiljøudvalg består af medlemmer fra arbejdsmiljøgrupperne og en formand, som kan være arbejdsgiveren eller en repræsentant, som kan handle og træffe beslutning om arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdsgiverens vegne .
 

Hvis der på virksomheden er en eller to arbejdsmiljøgrupper, udgør disse arbejdsmiljøudvalget sammen med en formand. Hvis der på virksomheden er flere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne imellem sig to repræsentanter til at indgå i udvalget, og på samme vis vælger lederrepræsentanterne to til at indgå i udvalget. Der kan oprettes flere arbejdsmiljøudvalg.
 

Hvis der er mere end to arbejdsmiljøgrupper, skal der skal vælges suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter i arbejdsmiljøudvalget. Suppleanterne skal vælges blandt medlemmerne af grupperne.
 

Der kan også oprettes et hovedarbejdsmiljøudvalg eller andet, når virksomhedens struktur taler for det, og AMO består af flere arbejdsmiljøudvalg. I så fald består AMO af tre niveauer.

 

Arbejdsmiljøgruppen/-erne varetager det daglige praktiske arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøudvalget/-ene varetager det overordnet strategiske arbejdsmiljøarbejde.

 

Sådan opgøres antallet af ansatte

Når antallet af ansatte skal gøres op, er det virksomhedens CVR-nummer, der er afgørende. Det vil sige, at alle afdelinger og filialer lægges sammen i optællingen.
 

Alle ansatte inklusiv elever og vikarer medregnes.
 

Følgende indgår ikke i opgørelsen:

  • Ansatte, der arbejder under 10 timer om ugen ved et gennemsnit målt over tre måneder
  • Virksomhedsleder/arbejdsgiver
  • Arbejdsledere
  • Familie, der hører til arbejdsgiverens husstand, hvis de er de eneste ansatte i virksomheden

 

Se mere på at.dk

§ 12, 14, 16, 17, 18 i Kap. 3, i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. oktober 2010

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.