BAR Handels underviservejledning

I underviservejledningen findes der en oversigt over, hvilke arbejdsmiljøforhold og tilhørende regler, der bør kommes ind på under løsningen af de cases, som BAR Handel er udarbejdet. Derudover henvises til relevant litteratur, hvor der kan hentes viden og inspiration til løsning af casen.

 

Hvordan kan BAR Handels cases bruges i undervisningen?

 

Den enkelte cases kan både bruges i forbindelse med gruppearbejde eller ved plenumdrøftelse på holdet.

Den pågældende case kan vælges ud fra gruppens/holdets særlige interesser for specielle arbejdsfunktioner, f.eks. ekspedition, betjening af udgangskasser, slagter eller ud fra specielle arbejdsmiljøforhold, der er relevante for gruppen/holdet.

Casene  er udarbejdet med flere delspørgsmål og lægger op til, at gruppen/holdet enten skal arbejde med casen ud fra problemløsningsmodellen og/eller arbejde generelt med formidling.  Uanset hvilken form, så er casen udarbejdet, så der tages udgangspunkt i videnssøgning.

 

 

Løsninger til BAR Handels cases

 

I denne liste kan du finde løsningsmaterialet til den pågældende case. Ønsker du hele materialet i et samlet dokument, kan det hentes her.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.