Indretning og inventar

Indretningen af selve butikken skal leve op til en række krav i fx bygningsreglementet, men arbejdsmiljøet skal også tænkes ind både i forhold til butikkens personale og ved vareleverancer.

 

Hvis I er i gang med ombygning eller nybygning, vil det være lettere og mindre ressourcekrævende at indtænke arbejdsmiljøet fra start frem for at foretage ændringer senere.

 

Inventar, som personalet står/sidder arbejder ved, fx borde, stole, ekspeditionsdiske, udgangskasser, skal være tilpasset medarbejderne, så de kan arbejde i gode arbejdsstillinger

 

Under dette tema kan du få viden om krav til både indretning og inventar i detailhandlen.

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.