Elektrisk netforsynet håndværktøj

Krav til eftersyn

  • Eftersyn skal ske minimum hver 2. måned, eller når det viser tegn på fejl.
  • Hvis håndværktøjet er dobbeltisoleret så minimum hver 6. måned.
  • Eftersyn og kontrol af elektrisk håndværktøj skal foretages af sagkyndig eller anden instrueret person i henhold til leverandørens brugsanvisninger, der er i stand til at bemærke risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre. Den sagkyndige skal være i stand til at se, om der er fejl eller mangler på værktøjet, der kan medføre farer.
  • Eftersynet skal til hver en tid kunne dokumenteres fx ved påsætning af klistermærke eller metalmærkat. Brug eftersynsskemaet - Se nederst på siden.

 

Øvrige krav:

  • Det håndbårne elektriske værktøj skal vedligeholdes og efterses, så det altid er i forsvarlig stand.

 

Nyttige tips

  • Brug Datolisten til at notere, hvornår I har haft eftersyn og på hvilket.
  • Brug Eftersynsskemaet for at huske på relevante eftersynspunkter (tilpas eftersynsskemaet til leverandørbrugsanvisningens anbefalinger).
  • Vælg en ansvarlig, fx en fra arbejdsmiljøorganisationen, der sørger for, at eftersynet bliver gennemført.

 

Klik her for Datoliste

Klik her for Eftersynsskema

 

 

 

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.