Løfteredskaber

Fx: gaffeltruck, gaffelstablere, løftevogne, mekaniske pallestablere, løfteborde/sakseborde.

 

Krav til eftersyn

 • Såfremt der er krav om eftersyn, skal dette fremgå af brugsanvisningen.
 • Mekaniske løfteredskaber skal have et eftersyn hver 12. måned. Det skal foretages oftere, hvis det fremgår af leverandørens brugsanvisning.
 • Eftersyn skal foretages af en sagkyndig.
 • Denne sagkyndige kan være en medarbejder/ansat eller en ekstern person, der hyres til opgaven. Det afgørende er, at man:

  1. kender til redskabets tekniske opbygning og funktion
  2. har fået oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet
  3. kender til redskabets brugsanvisning
  4. kender til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav
  5. kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet,
      fx færdselsmyndighederne vedrørende trucks.
   
 • Eftersynet skal til hver en tid kunne dokumenteres og være skriftlig i form af en eftersynsrapport. Brug eftersynsskemaet - se nederst på siden.

 

Øvrige krav:

 • Løfteredskaber skal vedligeholdes og efterses, så de altid er i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de krav, der gælder for deres konstruktion, udstyr, sikring mv.
 • Hvis I ved et eftersyn af redskabet konstaterer fejl, slid, skader eller andet, som kan medføre fare for ulykker og skader, skal I udbedre fejlen, inden redskabet igen tages i brug.

 

Nyttige tips

 • Brug Datolisten til at notere, hvornår I har haft eftersyn og på hvilke løfteredskaber.
 • Brug Eftersynsskemaet for at huske på relevante eftersynspunkter (tilpas eftersynsskemaet til leverandørbrugsanvisningens anbefalinger).
 • Vælg en ansvarlig, fx en fra arbejdsmiljøorganisationen, der sørger for, at eftersynet bliver gennemført.

 

Klik her for Datoliste

Klik her for Eftersynsskema

 

 

 

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.