Pallereoler

Krav til eftersyn

 • Pallereoler skal have et eftersyn hver 12. måned. Det skal foretages oftere, hvis det fremgår af leverandørens brugsanvisning.
 • Eftersyn skal foretages af en sagkyndig.
 • Denne sagkyndige kan være en medarbejder/ansat eller en ekstern person, der hyres til opgaven. Det afgørende er, at man:

  1. kender til pallereolens konstruktion og funktion
  2. har fået oplæring i service og vedligeholdelse af pallereolen
  3. kender til pallereolens brugsanvisning
  4. kender til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav
  5. kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til pallereoler.
   
 • Eftersynet skal til hver en tid kunne dokumenteres og være skriftlig i form af en eftersynsrapport. Brug eftersynsskemaet - se nederst på siden.

 

Øvrige krav:

 • Pallereolerne skal vedligeholdes og efterses, så de altid er i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de krav, der gælder for deres konstruktion, udstyr, sikring mv.
 • Hvis I ved et eftersyn eller sikkerhedsrundering konstaterer skader, deformationer eller andet, som kan medføre, at reolens sikkerhed forringes, skal I udbedre fejlen, og leverandøren eller anden sagkyndig person skal efterse reolen, inden den tages i brug.

 

Nyttige tips

 • Brug Datolisten til at notere, hvornår I har haft eftersyn og på hvilke pallereoler.
 • Brug Eftersynsskemaet for at huske på relevante eftersynspunkter (tilpas Eftersynsskemaet til leverandørbrugsanvisningens anbefalinger).
 • Vælg en ansvarlig, fx en fra arbejdsmiljøorganisationen, der sørger for, at eftersynet bliver gennemført.

 

Klik her for Datoliste

Klik her for Eftersynsskema

 

 

 

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.