Porte

Krav til eftersyn

 • Porte skal have et eftersyn hver 12. måned. Det skal foretages oftere, hvis det fremgår af leverandørens brugsanvisning.
 • Eftersyn skal foretages af en sagkyndig.
 • Denne sagkyndige kan være en medarbejder/ansat eller en ekstern person, der hyres til opgaven. Det afgørende er, at man:

  1. kender til portens tekniske opbygning og funktion, der kan variere afhængig
      af type
  2. har fået oplæring i service og vedligeholdelse af porten
  3. kender til portens brugsanvisning
  4. kender til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav
  5. kender til andre myndigheders eventuelle krav.
   
 • Eftersynet skal til hver en tid kunne dokumenteres og være skriftligt i form af en eftersynsrapport. Brug eftersynsskemaet - se nederst på siden.

 

Øvrige krav:

 • Porte skal vedligeholdes og efterses, så de altid er i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de krav, der gælder for deres konstruktion, udstyr, sikring mv.
 • Hvis I konstaterer fejl, slid, skader eller andet på porten, som betyder, at sikkerheden er forringet, skal I udbedre fejlen, inden porten bruges igen.
 • Hvis porten udsættes for specielle forhold såsom påkørsel eller længere tids stilstand, skal der foretages en besigtigelse.

 

Nyttige tips

 • Brug Datolisten til at notere, hvornår I har haft eftersyn og på hvilke pallereoler.
 • Brug Eftersynsskemaet for at huske på relevante eftersynspunkter (tilpas Eftersynsskemaet til leverandørbrugsanvisningens anbefalinger).
 • Vælg en ansvarlig, fx en fra arbejdsmiljøorganisationen, der sørger for, at eftersynet bliver gennemført.

 

Klik her for Datoliste

Klik her for Eftersynsskema

 

 

 

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.