Transportable stiger

Transportable stiger kan være enkelte eller dobbelte (wienerstiger) trappestiger, rulle- og skydestiger, sammensatte stiger eller kombistiger.
 

 Krav til eftersyn

 • Stiger skal kontrolleres efter leverandørens brugsanvisning og vedligeholdes efter behov. Ofte foreslår leverandøren et årligt eftersyn. Tjek brugsanvisningen for krav til eftersyn.
 • Eftersyn skal foretages af en sagkyndig.
 • Denne sagkyndige kan være en medarbejder/ansat eller en ekstern person, der hyres til opgaven. Det afgørende er, at man

  1. kender til stigens tekniske opbygning og funktion, der kan variere fra stige
      til stige
  2. har fået oplæring i service og vedligeholdelse af stigen
  3. kender til stigens brugsanvisning
  4. kender Arbejdstilsynets sikkerhedskrav.

 

Øvrige krav

 • Stiger skal altid opbevares i henhold til leverandørens anvisning.
 • Løse stiger, der ikke er i brug, skal opbevares, så de ikke udsættes for unødvendige påvirkninger, fx vejrlig eller stærk varme.
 • Beskadigede og defekte stiger må ikke bruges. Sæt evt. et mærke på, hvor der står ”defekt”.
 • Stiger skal repareres efter leverandørens anvisning.
 • Træstiger må ikke males bortset fra udvendige vangesider, men bør behandles med klar lak, transparent farve el.lign.


Nyttige tips 

 • Brug Datolisten til at notere, hvornår I har haft eftersyn og på hvilke stiger.
 • Brug Eftersynsskemaet for at huske på relevante eftersynspunkter (tilpas eftersynsskemaet til leverandørbrugsanvisningens anbefalinger).
 • Vælg en ansvarlig, fx en fra arbejdsmiljøorganisationen, der sørger for, at eftersynet bliver gennemført.
 • Stiger kan forsynes med mærkat, der angiver tidspunkt for seneste eftersyn.

 

 Klik her for Datoliste  

 Klik her for Eftersynsskema

 

 

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.