Trykbærende udstyr - køleanlæg og varmepumper

Fx: køleanlæg ifm. kølerum, køling af serverrum, aircondition og klimaanlæg

 

Køleanlæg og varmepumper er omfattet af begrebet trykbærende udstyr, når anlægget kan indeholde eller kan udvikle:

  • Dampe eller luftarter med tryk større end 0,5 bar overtryk.
  • Væsker med en sådan temperatur, at deres damptryk er større end 0,5 bar overtryk.

 

Krav til eftersyn

  • Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg - men ikke over 2,5 kg - skal som minimum have foretaget en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret efter leverandørens anvisninger af en kvalificeret person.
  • Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have foretaget et årligt eftersyn af en kvalificeret montør fra et af Arbejdstilsynet anerkendt sagkyndigt kølefirma.
  • Eftersyn skal foretages af en certificeret sagkyndig virksomhed.
  • Det skal for anlæg med en fyldning større end 1 kg kølemiddel kunne dokumenteres, at der har været foretaget eftersyn.

 

Nyttige tips

  • Brug Datolisten til at notere, hvornår I har haft eftersyn og på hvilket trykbærende udstyr.
  • Vælg en ansvarlig, fx en fra arbejdsmiljøorganisationen, der sørger for, at eftersynet bliver gennemført.

 

Klik her for Datoliste  

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.