Trykbærende udstyr - trykbeholder ifm. kompressorer

Trykluftbeholdere, der anvendes i forbindelse med trykluftanlæg, er omfattet af begrebet trykbærende udstyr, når trykket er over 0,5 bars overtryk, og der samtidig er et produkttal over 1000 (Produkttal er beholderindstillingstryk p[bar] gange beholdervolumen V [liter]).


Trykluftbeholdere med produkttal over 1000, som fx er monteret på transportable kompressorer, er også omfattet.

 

Krav til eftersyn

  • Der skal foretages eftersyn minimum hvert 2. år eller ved nyopstilling, ombygning, væsentlig reparation eller flytning.
  • Der skal ske besigtigelse indvendigt og udvendigt minimum hvert 4. år
  • Eftersyn skal foretages af en inspektionsvirksomhed godkendt af DANAK el.lign. (bemyndiget organ).
  • Det skal dokumenteres, at eftersynet er gennemført med tilfredsstillende resultat ved inspektionsvirksomhedens rapport, påtegning af besigtigelsesskilt og i udstyrsjournalen.

 

Nyttige tips

  • Brug Datolisten til at notere, hvornår I har haft eftersyn og på hvilket trykbærende udstyr.
  • Vælg en ansvarlig, fx en fra arbejdsmiljøorganisationen, der sørger for, at eftersynet bliver gennemført.

 

Klik her for datoliste

Søger, vent venligst...
Ingen resultater...
Send denne side til en ven eller kollega.