APV

Der er mange forskellige måder at lave APV på. Der er metodefrihed, og der findes mange forskellige skemaer, og forskellige måder at anvende skemaerne på. Et krav er blot, at medarbejderne skal inddrages og kende til handlingsplanen, og at APV’en skal fornyes minimum hvert 3. år eller, når der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

I slagteri- og kødbranchen bruger største delen det brancherettede skema og den metode, SAU og KAU har udviklet, som du finder her på siden. Den går i korthed ud på at:

  • arbejdsmiljøgruppen foretager kortlægningen jævnfør alle regler og vejledninger
  • alle medarbejdere udfylder et trivselstjek
  • medarbejderne inddrages i hele APV’en ved et APV møde

Metoden stiller krav til, at begge parter i arbejdsmiljøgruppen deltager i hele processen, og at begge parter tager ansvaret for og dermed deltager i forløbet. Den giver god dialog og I slipper for at sidde med en bunke APV skemaer, som kan være svære at overskue.

Der er mulighed for at printe skemaerne og arbejde med APV i papir udgave, og der er også mulighed for at indtaste APV online og gemme jeres APV herinde. Vælger I det sidste skal i logge ind øverst til højre og i Mit arkiv kan I altid genfinde APV, handlingsplaner og Trivselstjek.

Den måde branchens skemaer oftest anvendes på indeholder disse 5 trin:

Trin 1 Planlægning af APV forløbet

Afklar hvem der gør hvad hvornår og hvordan I inddrager og informerer medarbejderne.

Trin 2. – Arbejdsmiljøgruppens APV

Arbejdsmiljøgruppen udfylder et APV skema for afdelingen eller deler afdelingen op i flere skemaer.  Der er fakta-ark, der beskriver regler og gode råd inden for hvert emne.

Trin 3. Trivselstjek

Det psykiske arbejdsmiljø vurderes ved hjælp af et Trivsels tjek, som alle medarbejdere udfylder.

Trin 4. APV møde med medarbejderne

Sidste trin inden der udarbejdes handlingsplan er at holde et APV møde med medarbejderne og høre deres vurdering af arbejdsmiljøet og få deres forslag til forbedringer.

Trin 5. Handlingsplan og plan for opfølgning på handlingsplan

Arbejdsmiljøgruppen indstiller deres forslag til handlinger til arbejdsmiljøudvalget.

For indtastning af handlingsplan on line, så I kan gemme, se vejledning.